Onderzoek: Alzheimer en Euthanasie

‘De ziekte van Alzheimer’, zo schreef Professor Dr. H.C. Rümke in 1960 in zijn invloedrijke Psychiatrie, ‘is een zeer zeldzame vorm van dementie die...

Hartstichting laat na nadelen van reanimatie te vermelden

De Hartstichting maakt jonge vrouwen onnodig bang in haar campagne en verzuimt de nadelen van reanimatie te vermelden, zegt Hugo van der Wedden. De Hartstichting is afgelopen...

Euthanasie, omdat de zorg het laat afweten

In 15 jaar is een enorme verschuiving opgetreden in het denken rond euthanasie en dementie. Doorgaans wordt dat gezien als het resultaat van een emancipatoir proces. Maar...

Reanimeren behoeft regelgeving

Euthanasie en palliatieve sedatie zijn wettelijk geregeld. Ook regels betreffende reanimeren zijn nodig, want dat denkt iedereen te kunnen, meent van der Wedden.

...

Reanimatie valt onder de WGBO

Ruud Koster vindt mijn pleidooi voor regelgeving rond de reanimatiepraktijk in Nederland de wereld op z'n kop. Het recht op leven en de inspanning het leven te...

Lucia de B. verdient steun

Mensen die in de zorg werken, moeten het massaal opnemen voor Lucia de B. én openlijk schuld bekennen, aldus Dirk en Hugo van der Wedden.

 Sinds de...

Andreas Vesalius (1514-1564): grondlegger van de empirische anatomie

Iedereen kent De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Vrijwel niemand weet dat het doek te bezien valt als een eerbetoon aan...

Onderzoek: reanimatie als modern ritueel

 

De vraag waarom wij mensen met een plotselinge hartstilstand reanimeren lijkt eenvoudig te beantwoorden. Dat doen wij om een leven te redden. Maar is dat de...